вторник, 25 януари 2011 г.

КЛАВДИЙ ПТОЛОМЕЙ

ПЛУТАРХ

СОФОКЪЛ

ЕВКЛИД

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ

НИЦШЕ ("ЗА ЖЕНИТЕ")

ЛУЦИЙ АНЕЙ СЕНЕКА

КОНФУЦИЙ

РЕНЕ ДЕКАРТ

"ИЗ ДЪЛБИНИТЕ" (АВГУСТИН БЛАЖЕНИ)

АВГУСТИН АВРЕЛИЙ

ТОМА ОТ АКВИНО

ДИОГЕН

ДЕМОКРИТ

ЕВРИПИД

АРИСТОТЕЛ

ТАЛЕС МИЛЕТСКИ

ПЛАТОН

неделя, 23 януари 2011 г.

Сократ (11)

Сократ (10)

Сократ (9)

Сократ (8)

Сократ (7)

Сократ (6)

Сократ (5)

Сократ (4)

Сократ (3)

Сократ (2)

Сократ (1)

А може би тъкмо ИДЕИ е твоето списание?!