петък, 14 септември 2012 г.

Афоризми, "летящи мисли" за успеха, парите, богатството

У мъдрия богатството има служеща, у глупака - господстваща роля.

Парите още никого не са направили богат.

Не този, който има малко, а този, който желае много, е беден.

Сенека

Парите са като тор: ако не ги разхвърлят, то от тях ще има малко полза.

Бейкон Ф.

Парите или господстват над своя притежател, или му служат.

Хораций

Да се унищожат парите - това означава да се унищожат войните.

Квинтилиан

Помнете, че парите имат способността да се размножават.

Франклин Б.

Смята се, че любовта към парите е коренът на всички беди. Същото може да се каже и за тяхната липса.

Батлър С.

Парите развалят характера.

Ремарк Е. М.

Парите са нервът на войната.

Цицерон

Парите трябва да ги управляваме, а не да им служим.

Сенека

Навсякъде, където властват парите, тия пари, които народът дава, за да поддържа своята свобода, винаги се превръщат в оръжие за неговото поробване; и това, което той плаща днес доброволно, се използва за това утре да го заставят да плаща по принуда.

Русо Ж.-Ж.

Харчи един пенс по-малко отколкото заработваш.

Франклин Б.

... Не се опитвай да пазиш дареното ти от небесата; осъдени сме - и това го знаем сами - да разточителстваме (да хабим, бел. на преводача, А.Г.), а на да трупаме.

Ахматова А. А.

Златният дъжд размива всички граници.

Карлайл

За пари сме принудени да плащаме със свобода.

Стивънсън Р.

Парите са нещо много важно. Особено когато ги нямаме.

Ремарк Е. М.

Парите са артерия на войната.

Петър Първи

Парите не миришат, но летят.

Лец С. Е.

Какво да правят законите там, където властват парите?!

Петроний

Наистина, нашият век е златен век! Купува се днес със злато почестта и властта, със злато - и нежната страст. Парите днес имат цена: почет се постига с пари, дружбата - с пари; беднякът изобщо не е нужен на хората.

Карпов Ф. И.

Разточителството поражда щедростта.

Цицерон

Банкнотите не са единствената връзка на човека със света.

Карлайл

Разточителството носи в себе си своя предел. Тя свършва с последната рубла и с последния кредит. Скъперничеството е безкрайно и винаги е при началото на своето поприще; след 10 милиона то със същата страст почва да трупа единадесетият.

Херцен А. И.

Цялото предимство да имаш пари се заключава във възможността да се ползваш от тях.

Франклин Б.

Имащият пари не може да бъде наказан.

Цицерон

Главният орган на човешкото тяло, непоклатимата основа, на която се крепи душата, е кесията.

Карлайл

Източник

Преведе: А.Грънчаров


Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров СТРАСТИТЕ И БЕСОВЕТЕ БЪЛГАРСКИ (с подзаглавие Кратка психологическа история на съвременна България), изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2008 г., 320 стр. Хронология и феноменология на случилото се след 1989 година, както и вникване във факторите, които определят нашата национална съдба. Книга за нашите лутания по пътищата на свободата, за раждането и пътя на младата българска демокрация, за това какви сме ние, съвременните българи, книга за пропилените ни шансове и за покрусените ни надежди.

Но това е една въпреки всичко оптимистична книга, която ни казва, че от нас, гражданите, зависи всичко: ако сме мизерни духом, няма как и да не живеем в бедност. От нашите ценности зависи съществуването, живота ни. Духовната безпътица поражда историческите, пък и сегашните ни нещастия. А растежът на нашите сили - и като индивиди, и като нация - тръгва от освобождаването на съзнанията ни от ония коварни скрупули и дефекти, заради които толкова сме си патили - и за които сме платили тежка цена.

А може би тъкмо ИДЕИ е твоето списание?!