сряда, 22 юли 2015 г.

Знаменитото писмо на лидера на образователната "Подкрепа" до директорката на ПГЕЕ-Пловдив

Протокол от 14 декември 2012 г.Протокол от 28 януари 2014 г. (в друг клас)Протокол от 28 януари 2014 г.

Задължително предписание

Протокол от 14 януари 2014 г.

Протокол от 7.01.2014 г.Протокол от 18.12.2013 г.

Протокол от 10.12.2013 г. (в трети клас)

Протокол от 10.12.2013 г. (в друг клас)

Протокол от 10.12.2013 г.

Протокол от 9.12.2013 г. (в друг клас)Протокол от 9.12.2013 г.

Протокол от 16.12.2012 г.

А може би тъкмо ИДЕИ е твоето списание?!