понеделник, 12 септември 2011 г.

Документи, свидетелстващи за наличието на сериозен екологичен и политически проблем в град Долна баня

Приятели от моя роден град Долна баня ми изпратиха два документа, свидетелстващи за съществуването на сериозен проблем: и екологичен, и политически. Публикувам последователно и двата документа:

ДОЛНА БАНЯ, СЪБУДИ СЕ! КОСТЕНЕЦ И ПЧЕЛИН – КАКВО ЧАКАТЕ?


Ще ни закриля ли Божията Майка?

15 август 2011 година – на този ден Българската православна църква отбе-лязва един от най-големите християнски празници – Успение на Пресвета Богоро-дица. И именно на този ден кметът Джамбазов реши да „успи” Долна баня и да я превърне в оловно бунище. Точно когато всички благочестиви християни ще отидат на църква, за да почетат успението на Божията Майка, Джамбазов насрочи общес-твено обсъждане на поръчковия Общ устройствен план на Долна баня, с единствена цел да се узакони вече изградения и действащ оловен завод. Може би пък самозабравилия се кмет търси покровителството на Света Богородица за своето „християнско” дело? Защото

Оловната заплаха все повече се превръща в реалност!

Оловния завод продължава да работи нощем, а изискваният от Министерст-вото на Околната среда и водите доклад за ОВОС (оценка за въздействие върху околната среда) все още се бави и надали трезвомислещ човек разреши в курорт-на зона да функционира такъв промишлен замърсител. Още повече, че хигиенно-защитната му зона от най-малко 2 километра достига до средата на с. Пчелин и до бившите оранжерии на Долна баня. Но за кмета това явно не само че не е проб-лем, но изглежда е източник на лесни пари. Но, както мъдро е казал народа: „Не е луд този, който е построил оловен завод в курортна зона, а този, който му е разре-шил”.

Какво ще направим ние?

Ние искаме:

1. До приключване на процедурата за ОВОС да се спре работата на оловния завод.
2. Да се потърси отговорност от кмета на Долна баня и от другите институ-ции, допуснали изграждането и функционирането на оловния завод в нарушение на хигиенно-санитарните и на екологичните норми.
3. Да бъде изготвен доклад за пораженията върху хората и околната среда, нанесени от работата на оловния завод.

Ние се покланяме пред Света Богородица и вярваме, че тя ще ни помогне в нашата борба да ни има нас, нашите деца, нашите внуци. Но за да получим Божия-та помощ нека първо си помогнем ние!

В следващия брой очаквайте за какво още искаме да се покае сегашният кмет на Долна баня!

Брой 4
Август 2011


ВЪЗРАЖЕНИЕ

Подписаните по-долу категорично възразяваме по узаконяване и продъл-жаване работата на оловния завод, по начина на производството му, комините на който сега бълват черен дим, чиято отрова действа не само на работещите в него, но и на всички нас, замърсява земите и въздуха на голяма част от полето. За голя-мото замърсяване говори обширната хигиенно-санитарна зона – 10% от землището на Долна баня, Пчелин и Костенец. За вредното влияние на замърсения въздух върху хората говори факта, че на работниците, работили няколко години им окап-ват зъбите, имат повреди и по белите домове и други органи.

Искаме ОВОС (оценката за въздействие на околната среда) да бъде обяве-на на публично място, за да се запознаем с нея всички ние.
Искаме Господин Кмета и общинските съветници на Долна баня, които на 15.08.2011г. ще разглеждат общия устройствен план да ни гарантират, че оловния завод ще преструктурира производството си така, че да гарантира опазване здра-вето на живущите в града, и имиджа на Долна баня като курортно селище.
Искаме в нашия район да се строят фабрики и заводи, да има работа за хората, но това да не става за сметка на здравето ни.

ПОДПИСАЛИ:

понеделник, 5 септември 2011 г.

А може би тъкмо ИДЕИ е твоето списание?!