сряда, 3 ноември 2010 г.

Кошмарът се завърна!

Днес публикувам изложението, написано от моя приятел от Русе, уважаемият г-н Атанас Ганчев, човек с възрожденско и духовно излъчване - и интелектуалец от най-висока проба. В нея той разказва детайли от своята лична история от последните години, като ми е изпратил и копия от всички документи, за които споменава в текста; при нужда, пък и от интерес - за да се убедим на какви чудесии е способен днешният български бюрократичен гений - ще публикувам в скоро време и самите документи, които трябва да прегледам, за да махна лични данни като ЕГН-та и пр., с които може да бъде злоупотребено.

Та прочетете изложението на г-н Ганчев, който иначе е постоянен сътрудник на блога HUMANUS, на в-к ГРАЖДАНИНЪ и на списание ИДЕИ, написал цяла поредица от прочувствени статии за ситуацията в днешното българско училище, но също и касаещи културната и духовната история на гр. Русе и на България. Тъжно е че личности като него, именно личности, които цял живот самоотвержено са работили на нивата на българската духовност, просвета и култура, както обикновено става у нас, биват за благодарност тормозени цял живот от някакви местни дерибеи, от пожизнени директори, от началници "в сферата на културата", които обаче са с мандалитет на касапи, също така от инспектори-чиновници, които изобщо не вдяват, които понятие си нямат от високата духовна мисия на българския учител и пр., т.е. от цяла една поредица от нравствени лилипути и от лакоми за постове и служби подлизурковци на всяка една поредна власт. Тия последните, впрочем, са способни на всякакви мерзости; ако не знаете, ще ви го кажа: заради такива нашето образование, нашата култура, дори нацията ни като цяло, е на това дередже; тая напаст е толкова вредна, че ако успеем някак си да се освободим от нея, нещата незабавно ще потръгнат, ще се мръднат от мъртвата точка, в която се намират сега. А ето сега и самия текст на г-н Ганчев когото сега споменатата бюрократична напаст го върти сякаш е набучен на ръжен:

PRO DOMO SUA

O, tempora, o mores!

КОШМАРЪТ СЕ ЗАВЪРНА!

(Едно уведомително писмо и констатираните административни нередности или голата истина за нравите в днешното българско училище)

"Вилнеят диви, феодални нрави в днешните български училища... Произволът на директорите е надхвърлил всякакви общоприети граници" (Ангел Грънчаров - из "Месомелачката...")

На 15.ІХ. т.г, когато получих заповед №1 за уволнение, поради полагащото ми се право за ранно пенсиониране, съгл.пар.5,ал5 от ПЗР на КСО, дълбоко в себе си изпитах радостното чувство, че най-сетне Кошмарът, продължил цели пет години и изсмукал значителна част от физическите ми сили и подложил психиката ми на свръхизпитание, бе приключил. КОШМАРЪТ - да спечелиш трудово-правно дело и да проявиш безразсъдството като се върнеш след него отново на работното си място. Прословутата българска злоба, превъплътила се в оста на административното зло, влезе със страшна сила и задейства всички невидими механизми на вътрешните си съпротивителни сили за да елиминира, а по възможност и да унищожи човека, дръзнал да й се противопостави, дръзнал да наруши непогрешимостта, уюта и спокойствието й. И се започна... Но всичко по реда си.

Първо - текстът на уведомително писмо ОП-5692-223232/05.10.10, за което благодаря на служителките, изготвили го, за професионализма, както и за отношението им към мен, когато подавах документите си в ранния следобяд на 24.ІХ. т.г, отношение в пълен противовес с административните порядки в училището, където някои молби не се завеждат и не се резолюират, където се изготвят угодни някому молби и се вписват със задни дати, където се изготвят и връчват уведомителни писма и заповеди, коя без подпис, коя без мокър печат (част от които са приложени тук - б.а.) и пр. пр. произволни административни актове, с единствена цел: да се угоди на негово височество Директорът, за да си върши той с достойнство достойната работа, за която бе удостоен с приза на в."24 часа" "ДОСТОЕН БЪЛГАРИН" за 2008 година. Но за достойнството на достойния на друго място, в статията "Достойно есть-" горящи въгленчета" от портрета на един Не(достоен) българин, когато му дойде времето.

Ето и текста на уведомителното писмо и моите отговори, подкрепени със съответните документи.

Във връзка с подадено от Атанас Маринов АТАНАСОВ-ГАНЧЕВ, ЕГН 500420---- ЗАЯВЛЕНИЕ №ОП-5692-22323 ОТ 24.09.2010 г. за отпускане на лична пенсия за ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ и направената проверка с данни по чл.5,ал.4 от Кодекса за социално осигуряване се установи следното:

По трудова книжка № 166 от 25.09.2000 година е отразено, че лицето е преназначено на длъжност "Библиотекар" от 09.09.2009 год. до 06.09.2010 и от 08.09.2010 до 15.09 е преназначен на длъжността "учител". В Регистъра на осигурените лица за месец септември 2009 година са подадени данни "работник и служител" за целия месец, а не до 09.09. г. - учител и след това работник и служител. Липсват данни в РОЛ за месец септември 2010 год. и не можем да сверим на каква длъжност е осигурявано лицето - учител или работник и служител. Има ли заемана длъжност "учител" и има ли учителско уволнение към датата на освобождаване. Съгласно пар.5,ал.5 от ПЗР на КСО към датата на уволнение от учителска длъжност лицето трябва да има 30 години учителски стаж, за да има право на исканата пенсия, а ние нямаме данни за това.

По РОЛ за 2005 година са подадени данни, че лицето е ползвало неплатен отпуск 58 работни дни, по Кодекса на труда има право на 30 работни дни, т.е.останолото над 30 дни е Н.О.без стаж. Липсват данни за периода м.август - м.Декември 2005 година (За 2006 година лицето също е ползвало 53 работни дни Н.О. без стаж, а има право на 30 работни дни.

Необходимо е да се издаде удостоверение обр.УП-3 със стаж за периода от 01.09.1990 година до 15.09.2010 година, като се изключи периода на неплатеният отпуск БЕЗ СТАЖ, да се уточнят липсващите месеци на 2005, също така се посочат и длъжностите за съответните периоди.

За резултатите от проверката и предприетите от Вас действия следва да ни уведомите писмено в 14 дневен срок от получаването на настоящето писмо.

А ето и моите отговори (подредени хронологично във времето,за да се изясни действителното състояние на нещата).

1.По РОЛ за 2005 година са подадени данни, че лицето е ползвало непратен отпуск 58 работни дни, по Кодекса на труда има право на 30 работни дни, т.е.останалото време над 30 дни е Н.О. без стаж. (Липсват данни за периода м.август - м.Декември 2005 година). За 2006 година лицето е ползвало 53 работни дни Н.О. БЕЗ СТАЖ, а има право на 30 работни дни.

Видно от подписано от самия работодател Галин Ганчев и мен в качеството ми на ищец по спечелено трудово-правно дело и съгласно него възстановен на работното си място (гр.дело2943/2005 г.) споразумение/16.01.2006год. на лицето Атанас Маринов Атанасов-Ганчев се дължат суми, равняващи се на трудовото му възнаграждение за периода 03.05.2005 - 11.01.2006 г. А видно от приложените номера на болнични листи (извадка от Лична амбулаторна карта №731) съм в болнични от 28.01.2005 до 30.04.с.г. (1 и 2 май - неработни дни) за тежко заболяване, причинено от самия работодател, видно от епикризи, деяние, за което се носи наказателна отговорност, възниква резонния въпррос: ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ЕДНО ЛИЦЕ ДА БЪДЕ ЕДНОВРЕМЕННО В ОТПУСК ПО БОЛЕСТ, ПЛАТЕН ОТПУСК И НЕПЛАТЕН? Излизауче е възможно? Но как? Нека по казуса се произнесат компетентните инситуции.

А защо: (Липсват данни по РОЛ за периода м.август - м.Декември 2005 година) отговорът е ясен: Не е възможно на едно и също работно място, а още повече и учителско, да фигурират двама служители, още повече че тече и съдебна процедура. Но тук излиза наяве и един друг въпрос: Кой и защо проведе инсценировката с жалбата на "разтревожената" родителка на "малтретирания" ученик Теодор Дяков от тогавашния VІ Д клас (вече отдалечилата се 2005-а). Защо не се спази процедурата - становище на синдикатите, уведомяване и решение на педагогическия съвет. И тук един директен въпрос: Имало ли е действителни случаи на побой над ученици и ако е имало такива наложени ли са съответните наказания? Какъв е аршинът, господин Директор? Не е ли това чиста проба дискриминация!

А сега на въпроса: ЯСНО ЗАЩО? За да се осигури работно място на втория човек, на фигуриращия в РОЛ за посочения период (за мен посечен период), семейният приятел и придворен поет, колегата Николай Симеонов, който до този момент бе учител по немски език, назначен на временен трудов договор и който впоследствие, през 2008, за да не бъде съкратен, като последен назначен на редовно учителско място, по препоръка на самия г-н Галин Ганчев бе избран за председател на училищната секция на СБУ. Г-жо Такева, г-жо Такева, какви синдикални лидери само? И чудно ли е тогава, че в условия на делегиран бюджет, учители с полувисше образование получават по-високо трудово възнаграждение от учители с по-висок образователен ценз и най-висока професионална квалификация, въпреки разпоредбите в колективния трудов договор, подписан и от самия назначен синдикален лидер. Защо в заповед №1/15.09.2010 год. от кумова срама не съм пенсиониран като учител по БЕЛ І ПКС, какъвто съм съгласно основния ми трудов договор 2992/06.08.1990 год., и ако това е така, каква е причината за тази репресия срещу мен? Разпоредете проверка и ще се убедите сама. Обръщам се лично към Вас, независимо че бях член на КТ"Подкрепа", защото от съвместната ни работа през 1990-1992 год., когато бях сътрудник на "Учителско дело", не казвам кореспондент, защото този вестник е имал само един кореспондент и той е Учителя и Човека Георги Киров., съм с прекрасни впечатления от Вас.

А що се отнася до НЕПЛАТЕН ОТПУСК , ползван през 2006 год., да такъв действително има и той е за периода 16.04 - 15.06 2006 г., и незавизимо че ползването му не бе наложително, го изисках по озаконно установения ред, като в молбата изрично съм упоменал" да не възпрепятствам учебния процес и за да може колегата Николай Симеонов да приключи учебната година. Е, ВПОСЛЕДСТВИЕ ТОЙ ЗАЕ МОЕТО МЯСТО, А СПРЯМО МЕН ЗАПОЧНА ОПЕРАЦИЯТА "СТОПЯВАНЕ НА ЛАГЕРИТЕ. Но това е друга тема, с народопсихологически оттенък.

И ето че трябва да премина отговора на първия негласно поставен въпрос в писмото на НОИ-РУСО - гр.РУСЕ.:

По трудова книжка №166 от 25.09.2000 година е отразено, че лицето е преназначено на длъжност "Библиотекар" от 09.09.2009 до 08.09.2010 и от 08.09.2010 год. до 15.09 е преназначен на длъжност "учител". В РОЛ за месец септември 2009 са подадени данни "работник и служител" за целия месец, а не до до 09.09 - учител и след това работник и служител. Липсват данни и не можем да сверим е осигурявано лицето - учител или работник и служител. Има ли заемана длъжност "учител" и има ли учителско уволнение към датата на освобождаване от работа. Пита се също защо от 09.09.2009 год., а не от 01.09 с.г., още повече, видно и от допълнително споразумение №294/19.11.2008 год. кьм основен трудов договор №2992/06.08-1990 год. съвместявах длъжността учител по БЕЛ І ПКС с тази на "Библиотекар", съгл.т.3 от това споразумение, заради недостиг на норматив от 308 учебни часа. А преди това, на 14.ХІ.с.г ми бе връчена и вътрешна заповед 0236/10.Х..С.Г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА. Защо не от 1.ІХ. с.г. при положение, че съкратих полагаемия ми се пратен отпуск, без да искам компенсация за това и от 20.VІІІ.с.г започнах да устройвам същата, същата, която впоследствие попълних и с редки издания от личната си библиотека (на д-р Кр.Кръстев, на П.К.Яворов, Антон Страшимиров), създадох сбирки "Русезнание" и "Васил Левски", попълвайки ги с книги, както от личната си библиотека, така и с дарения, благодарение на личните си контакти (Луд съм бил, направил съм го, нали свестните у нас считат за луди - най-болезнената тема с резонанс обществена съвест, но това е дълга, много дълга тема.) Отговорът и тук е от ясен по-ясен. ЗАЩОТО БЕШЕ НАЗНАЧЕН ДРУГ ЧОВЕК, ПОДХОДЯЩ И НАЙ-ВАЖНОТО СВОЙ, а за какъв недостиг на норматив иде реч, след като колеги като визираният Николай Симеонов, Даниела Николаева, а и други, чиито имена не ми се споменава, имаха лекторски в порядъка на 192 часа и кусур отгоре. Оставете мен, кучетата ме яли, господа ръководители на СОУ "Васил Левски" - гр. Русе, но защо съкратихте колежката Валя Бонева и какъв бе отговорът на един от Вас, че просто недостигали членове, а как става така, назначават се нови хора, други съвместяват длъжности поради недостиг на норматив, а на други се подсигуряват достатъчно лекторски? Министър Игнатов, разпоредете проверка и ще се убедите в гореизложеното от мен. Самият аз нямах друг изход, защото по най-брутален начин ми бе заявено: "Докато съм ДИРЕКТОР тук, ти тук учител няма да бъдеш" (директорски кабинет, фойаето на 2-ия етаж, 10.09.2009 год. 10 часа - Добре дошъл след прекаран исхемичен мозъчен инсулт)...

И понеже подписах подписах горецитираното допълнително споразумение със забележка (след консултация с адвоката си) последва най-гнусната инсценировка, жалба от "разгневена" родителка, която мярнах в полумрака на ведомственото й жилище, понеже не бях допуснат в него, с обвинения от рода на: дойде пиян, неугледен външен вид, мръсен, плюе като говори) прилагам и тази част от жалбата, без коментар, само с репликата "О времена, о нрави!"

При извършена проверка от РДВР-Русе се оказа, че молбата е изготвена от майката (с налични три почерка, с цял чаршаф разстояние от последния ред до подписа. Естествено защо? - Да се допълнят още клевети, но "някой е сметнал, че и тези са достатъчни/. И с възможност за обжалване в законния 7 дневен срок, което не сторих, защото как да съдиш човек, чието дете е олно от аутизъм. А защо: от 08.09. до 15.09.2010 преназначен на длъжността "учител" - за да мога да се пенсионирам, защото номерът с дисциплинарното уволнение нямаше как да мине - работата ставаше много дебела. За сведение, г-н Грънчаров, а чрез вас и до министър Сергей Игнатов: ТОВА ПЕНСИОНИРАНЕ БЕШЕ ПРЕДШЕСТВАНО ОТ ДВЕ ЗАПОВЕДИ - ЗАБЕЛЕЖКА (ПЪРВОТО ПИСМО ЗА ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ БЕЗ ПОДПИС?) А ВТОРАТА ЗАПОВЕД - ЗА ПОСЛЕДНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, БЕЗ МОКЪР ПЕЧАТ. Прилагам и двата "уникални" документа (копия) тук. И двете по сигнали (разбирай доноси) - първата на колежка, втората - на домакинката и главната счетоводителка, след подадена от охранителя информация. И за да запазя човешкото и професионалното си достойнство, както през 2009 подадох молба, че ще възползвам от правото си на по-ранно пенсиониране, след като предам ръкописа на историята на училището, той е вече почти готов, изключая снимковия материал и уточняване на учителите в класното училище в периода 1888-1894 год.

И от текста на моето изложение не става ли ясно: Какви нрави вилнеят в днешното българско училище и вършеят и малкото останало (поне като традиция в него, това съм го изрекъл на глас в упоменатата по-горе подготвена история на "Свети Георгиевско училище", чийто правоприемник е дн. СОУ "Васил Левски" - гр.Русе и на чийто ръководен трон повече от две десетилетия непоклатимо стои някогашния скъпоценен комсомолски кадър Галин Ганчев и чието име трябва да стои редом до имената на такива личности като даскал Никола Попмихайлов, бащата на "Свети Георгиевското училище" и виден възрожденски просветител, Матю Киранов, първия директор на VІ ОУ "Васил Левски". Но какво да се прави - ирония на съдбата. Запазвам си ръкописа - с надеждата, че ще дойдат и по-хуманни времена за българското образование, защото края на настоящата статия съвпадна с началото на студентските потести, които открито ни призовават: НЕ Е ЛИ ВРЕМЕ ДА СЕ СЪБУДИМ?

Е, такава е ситуацията около мен, затова и две седмици не бях написал и ред, с изключение корекциите на доклада си за проф. Михаил Арнаудов, който четох на Седмите Международни Арнаудови Четения в РУ "Атгел Кънчев". Моя милост също има вина за нея - вместо днешния разхлабен Гордиев възел, трябваше да го разсека още в края на 2005 год., когато въпросният господин (чрез упълномощената от него адвокатка имаше наглостта да представи фалшифициран документ) "молба" за неплатен отпуск с постфктум върху нея. КОЙ ЧЛЕН ОТ НПК изпълва това деяние и може би ако бях сторил тогава нямаше да си отидат беззащитни колежки Галя Лонгинова и Лилия Йотова, завеждащата "Личен състав" Иванка Йорданова, нямаше да се възползват от правото си на по-ранно пенсиониране Маргарита Михова, Валентин Малчев, Дочка Дубровска, моя милост.

Да и аз нося своя грях, затова и чрез настоящите редове моля за прошка. А другото - нека го свършат компетентните институции. От храста може да изскочи не заек, а цял глиган. А, ако от родния Балкан не изскочи въпросният звяр, защото някоя родна институция може да го обяви за защитен вид, то има други, международни организации, които да бъдат сезирани по съответния ред, макар че къде остава националното достойнство.

Извинявай, че изневерих на стила си, избягвайки от интелектуализирането на текста, но грубостите в днешното българско училище просто налагат и по-грубоват стил, сиреч максимално опростено изложение.

Първи Ноември - Ден на народните будители

Написа: Атанас ГАНЧЕВ, Русе

3 коментара:

Анонимен каза...

господин учителю,защо всяка вечер посещавахте клубове за хазартни игри и си пилеехте така нужните ви пари по хазарт?Нямате място в образованието хазартно човече!!!!!!!!

Анонимен каза...

Благодаря Биг Брадър,но не ти който си на небето,а тук,до таш.... на Шефа и всичко виждаш...Даде ми идея,нещо пак в главата ми се заражда...."Хазартно човече".За начало,ама аз я почнал още преди петнадесет години,подхванал съм я и съм я изоставил...Та,"Довчерашните фабрики и заводи,превърнати във фирми и ООД-та и погълнати от приватизационни фондове-ментета,почти изчезнаха от местната икономическа география.По закона за непразното пространство,вместо работни места,светнаха покеравтомати"/"Помпей в джунглата",из книгата "Термити",Русе,2000,автор моя милост/.Та,благодаря ти,анонимнико!!!!!!

Анонимен каза...

Благодаря Биг Брадър,но не ти който си на небето,а тук,до таш.... на Шефа и всичко виждаш...Даде ми идея,нещо пак в главата ми се заражда...."Хазартно човече".За начало,ама аз я почнал още преди петнадесет години,подхванал съм я и съм я изоставил...Та,"Довчерашните фабрики и заводи,превърнати във фирми и ООД-та и погълнати от приватизационни фондове-ментета,почти изчезнаха от местната икономическа география.По закона за непразното пространство,вместо работни места,светнаха покеравтомати"/"Помпей в джунглата",из книгата "Термити",Русе,2000,автор моя милост/.Та,благодаря ти,анонимнико!!!!!!

А може би тъкмо ИДЕИ е твоето списание?!