петък, 27 ноември 2009 г.

5.7.Примери с живота на други философи

• Пирон скептикът не наричал нещата нито прекрасни, нито грозни, нито справедливи, нито несправедливи и изобщо предполагал, че истинното изобщо не съществува, а хорските постъпки се определят само от закона и обичая… В съгласие с това и живял живота си, без да страни от нищо, без да се отклонява, подлагайки се на всякакви опасности, било от волска кола, стръмнина или от куче, без да се поддава на усещанията си. От опасностите го предпазвали неговите приятели, които го следвали неотлъчно. (По Диоген Лаертски)

• Когато Диоген от Синопа се греел на слънце в Крания, спирайки се при него, Александър Македонски му казал: „Поискай от мен каквото желаеш”, то Диоген отговърнал: “Не ми засенчвай слънцето”. Казват, че дори Александър казал: “Ако не бях Александър, бих искал да бъда Диоген!”. (По Диоген Лаертски)

• Зенон от Елея бил благороден както във философията, така и в държавните дела; казват, че книгите му били изпълнени с голям ум. Освен това той замислил да свали от власт тирана Неарх, но бил заловен. Когато го разпитвали за съмишленици и за оръжието, вместо отговор той уговорил всички приятели на тирана да остане сам с него, а после, като помолил да му каже на ухо разни неща, впил зъби в ухото му и не го пускал, докато не го убили. Антистен пък говори, че след като придумал да излязат приятелите на тирана, а онзи го попитал има ли и други заговорници, Зенон отговорил: “Само ти, унищожител на града ни!”. А после се обърнал към околните: “Удивлявам се на страхливостта ви: за да не пострадате като мен, пълзите пред тиранина!”. И най-накрая си отгризнал езика и го изплюл в лицето на тиранина. Това така потресло гражданите, че те тутакси скочили и пребили тиранина с камъни… (По Доген Лаертски)

Няма коментари:

А може би тъкмо ИДЕИ е твоето списание?!