четвъртък, 26 ноември 2009 г.

Скандалът в ПУ: студенти за първи път поставят искането да отпаднат идеологическите учебни предмети

Няма коментари:

А може би тъкмо ИДЕИ е твоето списание?!