сряда, 5 март 2014 г.

Винаги можем да намерим изход и от най-тежките ситуации - чрез демократичен дебат и при добро желание на всички участващи страни

По публикацията от вчера със заглавие Не става дума за "изолирани явления" или "отделно взети случаи", а за всеобщо течащ болезнотворен процес на общностния организъм, която разглежда проблеми на училищната общност в едно българско училище, е на път да се появи дискусия; вече има две интересни коментара, които ми се иска да публикувам отделно, те заслужават това, особено коментара на г-жа Мария Василева, която дава чудесни предложения за справяне с тежката ситуация; ето тия коментари в последователността, която ги намирам под въпросната статия:

Е, най-после! В това училище най-после се постъпи както трябва с младеж, който не знае защо го посещава. Смея да се надявам, че ще се стигне и до предлаганата от г-н Грънчаров широка дискусия на въпросите в отношенията "учител-ученик", още повече че те са били и ще бъдат винаги актуални. Необходимо е за това да се отдели и достатъчно време. Защо уважаваната г-жа директор не обяви един ден за неучебен? Тя има такива права. В този ден да се проведе и този дебат, за който да бъдат поканени представители на учениците, родителите и, защо не, бивши учители доказали навремето професионалните си умения. Но всичко е в ръцете на г-жа директорката на училището...

Написа: Анонимен

Нелека, но възможна за решаване задача.

Ако съзнанието на колектива и директорите беше на нужната висота, тези проблеми нямаше да съществуват - или поне нямаше да са толкова сложни за решаване. Така че задачата трябва да се решава отгоре надолу.

Директорът да поеме занемарените си задължения по спазване Училищния правилник, осигуряване необходимите условия за протичане на учебния процес, следене за реда и дисциплината на ученици и учители, налагане на наказания, своевременно решаване на възникнали конфликти на всички нива - ръководство-учители, учители-ученици и всякакви междуличностни конфликти, включително обслужващ персонал, родители. Ако не е в състояние да си изпълни задълженията или не ги решава ефикасно, може да се създаде с предложения на учителите комисия за решаване междуличностни конфликти, в която да участват задължително училищния психолог или педагог (такъв, надявам се, има) и г-н Грънчаров, като инициатор, с многобройни писмени обръщения към Директора и колегията, психолог, писател и обществен деятел. Налага се незабавна среща с родителите на провинили се ученици от комисията за работа с трудни ученици (или с т.н. противообществени прояви).

Нещо много важно - едва ли има Директор, който да не застане на страната на учителя при толкова явни нарушения, като описаните от г-н Грънчаров. Привикването на учениците в Директорския кабинет винаги е играло и ще играе своята положителна роля, там директорът по принцип е на страната на учителя. Друг е въпросът какво ще си кажат Директорът и Учителят насаме, без ученика.

Педагогическият състав да излезе от летаргията си и чиновническото отношение към работата на учител-педагог-възпитател и да влезе в крачка с повелите на деня. Да излезе наяве истинската картина на дисциплината в учебните часове и ако се справя с дисциплината конкретен учител, то нека сподели с останалите как го прави. В представянето на истинската картина решаваща роля трябва да поемат учениците, чрез анонимна анкета, направена от училищния педагог/психолог в часа на класния ръководител. Нека учениците сами изброят нарушенията си и се направи обстоен анализ, класифициране на нарушенията и съответно прилагане наказания задължително, от всички членове на колектива – за едно и също нарушение - еднакво наказание от страна на всеки учител в училището.

Примерно: етюд номер 1 - ученикът дъвчи дъвка в час, 2 - влиза закъснял със закуска, 3 - говори със съученици, 4 - не носи нужните пособия, 5 - пречи на учителя, 6 - подсказва/преписва, 7 - държи непристоен тон, 8 - влиза в пререкание с учителя 9 - напуска самоволно и т.н. Не е трудно, по дяволите, да се направи списък на всички дяволии и определянето им като тежест степен 1, 2, 3... със съответна мярка-наказание според тежестта, определена от Педагогическия съвет.

Педагогическият съвет има право да приема свой собствен Правилник за реда и наказанията на учениците в началото на годината, а нищо не пречи в течение на годината да се правят промени в него. Нещата в случая не зависят от стоящи по-горе началници. Все някой има съпруг или съпруга, работещ в друго училище. Отделете време да видите техните правилници и наказания. Колегите по чужди езици нека проверят как стоят нещата в съответните страни.

Успех! Нужни са ви само малко повече загриженост, организация и единност за да се справите - дори в условията на всеобщия хаос и анархия на днешна България.

Написа: Мария Василева

Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост!  (Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2011 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg)

Няма коментари:

А може би тъкмо ИДЕИ е твоето списание?!