събота, 14 януари 2012 г.

УНИВЕРСУМЪТ НА СВОБОДАТА

С подзаглавие „Източниците на достойнството, успеха и богатството”

Книгата е написана в периода 1998-1999 г., първото издание излиза от печат 2000 година, издадена от изд. АНИМА, а второто, пригодено за учебни цели – през 2011 година, изд. ИЗТОК-ЗАПАД.

Книгата „Универсумът на свободата” показва, че "към" свободата не се върви вкупом и всички заедно, в строй (както вероятно на мнозина се иска!), а че тя е индивидуално дело и първа отговорност на човека, изпитал погнуса от съществуването без свобода, което ни е познато като комунизъм. Това, че не можем да бъдем "водени" към свободата, а че сами трябва да правим изстрадани стъпки към нея, е главното, което ни казва тази книга, съдържаща, по думите на автора й, едни прекалено изстрадани мисли. Ако се разбере, че индивидът е този, който открива за себе си съществуването, достойно за човека, а едва след това става пълноправен поданик на споменатия универсум (предразполагайки себе си към определен род действия и инициативи), то решаващата стъпка е направена. Ясно е, че всеки от нас търси и непременно постига своята свобода, освобождаването, което ще му даде пълнотата на съществуването, достойно за него самия.

Хората, които не са преживели това – освобождаването на свободата в тях самите, в тяхното сърце! – т.е. за които един такъв кардинален поврат е нещо непочувствано, възприемат свободата просто като дума. За преживелите го свободата е ценност на живота, от която те никога няма да се откажат.

Търсейки мястото, в което аз самият ставам себе си, индивидът се включва в едно пространство на свободата, което авторът нарича универсум – една вселена от друг род, но не по-малко необятна от живия космос, в който „сме поставени” – и с който живеем единен живот. Накратко казано, тази книга е "пътешествие" и ориентиране във вдъхновяващия универсум на свободата, към който са причастни само автентично съществуващите, ония, които са останали верни на напиращата в гърдите им сила на живота. Разбира се, посочени са и предимствата, на които те се радват, обосновано е превъзходството, което им дава това: всяка вярност се възнаграждава, особено пък предаността към самия живот.

Авторът описва този универсум, търси неговите корени и разклоненията на неговата всичко пронизваща цялост. Стреми се да изрази начините, по които хората могат да запазят своята вярност към истината на съществуването им, определяна като свобода. Но ако в свободата пребиваваме единствено сами по себе си (и всеки сам за себе си!), то не по-малко вярно е и това, че в някакъв смисъл свободата на единия зависи и от това доколко са свободни и другите: в свободите си трябва да се сработваме, а не да си пречим. За автора е интересно да разбере как се постига тази заедност в свободата, лежаща в основите на съвременните проспериращи общества. Надеждата е, че за читателя ще бъде полезно да се вглъби в същото, импулсиран от неговата книга.

Авторът е убеден, че книгата му ще подтикне читателя и към практическото постигане на онзи живот в истина, от който зависи бъдещето ни – и като индивиди, търсещи своя път, и като обществена цялост, като народ, опитващ се да постигне своята самобитна, проникната от човечност, стратегия на свободата, която неминуемо ще гарантира благоденствието ни. Оказа се, че без тази последната просто не може да се върви напред, нещо повече, дори и измъкването от блатото е съвсем проблематично.

Впрочем, личността с една дейна и неуморна индивидуалност е отговорът, който всеки от нас може да даде на иначе непонятната загадка на свободата. Свободата е лично завоевание, което влюбените в живота непременно постигат – само ако обаче решимостта е налице. Авторът се надява книгата му да е поне малък подтик към решимостта за свобода, от която всичко зависи…

1 коментар:

Джумерски каза...

Психологическа помощ от психопати - тома някаква "черна" шега ли е?

А може би тъкмо ИДЕИ е твоето списание?!