събота, 14 януари 2012 г.

ИЗВОРИТЕ НА ЖИВОТА

С подзаглавие „Вечното в класическата и модерната философия”

Книгата представлява лекционен курс по философия, в който авторът обобщава постиженията и откритията на своя некратък път във философията; самото написване на книгата става в периода 2007-2008 година, а отпечатването ù е през 2009 г., изд. ИЗТОК-ЗАПАД.

Книгата „Изворите на живота” в някакъв смисъл е резюме на дългогодишни и упорити търсения и размисли на автора. Тази книга, външно погледнато, е систематичен курс по философия, в който обаче и твърде експресивно се тълкуват вечните въпроси, вълнуващи човешките същества на тази земя.

Авторът избира подобна форма, именно курс лекции по философия, защото тя му осигурява така потребната живост, непосредственост и свобода в общуването със съзнанието на читателя. През цялото време той се стреми да бъде близо и да не изневерява на ония неизбежни сърдечни трепети, благодарение на които човекът става човек – и личност, разбира се. Опитва се да приобщава съзнанието на читателя към така вълнуващата мисловност на непреходното, която именно е истинското богатство на човека. Неговата идея е да преведе своя читател през ония изморителни изкачвания по лъкатушещите пътища на живота, които в крайна сметка ни довеждат и пренасят във вечното царство на духа. На духа, носещ в себе си всичко най-ценно за човека: истината, доброто, красотата, светостта. На духа, винаги побеждаващ абсурдите. Доколко е успял в осъществяването на този свой замисъл ще отсъди не друг, а тъкмо читателят на тази забележителна книга.

От друга страна погледнато, книгата „Изворите на живота”, е изложение на основите на една премислена и основателна екзистенциална философия. Екзистенциална е философията, която на всичкото отгоре е и прекалено лична: защото не може да е безлично онова, което единствено може да ни осигури растеж на собствената личност. Авторът определя книгата си като теория на саморазбирането, понеже тя може да изиграе ролята на водач в онова съдбовно пътуване към самия себе си, което в крайна сметка ще роди здравата, силна и достойна личност. Но в тази връзка трябва особено да се подчертае, че в размислите за т.н. първи начала на съществуването и на съществуващото човек в едно непресекващо усилие сам поставя фундамента на субстанциално определената, сиреч отговарящата на високото предназначение на човека суверенна личност.

Авторът на разглежданата тук книга се опитва да представи част от най-великите постижения в тези най-значими философски области, и то именно такива, каквито са те за него – за един търсещ истината философ, посветил живота си на разкриването и овладяването на ония тайнства, без които животът ни губи смисъла си.

От друга страна погледнато, неговата книга няма как да не приобщи съзнанието на читателя към толкова вълнуващите мистерии на човешкия дух, проникнал се от неудържимо влечение към съкровищницата на Духа и на Божественото само по себе си. Твърде много книги са написани върху тия неизчерпаеми теми, човешката духовна култура съдържа невероятно богати откъм смисъл и мъдрост прозрения на плеядата търсещи умове на човечеството. В своята книга авторът се опитва във възможно най-кратка и ясна форма да представи най-важното от това неоценимо богатство на духовната култура. Ето защо в някакъв смисъл неговата книга говори тъкмо за най-необходимото, т.е. за онова, без което не може. Тя представя и описва арената, на която е шествал векове наред вечният и неуморен човешки дух, а наред с това прави необходимото да ни приобщи към неговите приключения и авантюри, към неговата вдъхновяваща одисея.

С други думи казано, книгата „Изворите на живота” е предназначена за търсещи и свободни духове. Ала – и това авторът особено да подчертава – искрите на Божествения дух тлеят в душата на всеки един от нас; от всяко отделно човешко същество обаче зависи кога те ще се разгорят – и ще породят оня неугасващ пламък, който поражда патоса на съществуването, достойно за гордия, за имащия понятие за своята мисия и несклонен да се подценява човек.

Няма коментари:

А може би тъкмо ИДЕИ е твоето списание?!