събота, 14 януари 2012 г.

ЖИВОТЪТ НА ДУШАТА

Подзаглавието на тази книга е: „Психология”

Книгата е написана в периода 1995-1996 година и до момента има 4 издания: в 1997 г., изд. ЛИК; 1999 г., изд. ЛИК; 2002 г. – изд. A&G; 2011 г. – изд. ИЗТОК-ЗАПАД.

Авторът на тази единствена по рода си философска психология е убеден, че психологията, независимо от своята научност, може да бъде близка, а не чужда на човека. Той признава, че е противник на високомерната, отчуждена от човека, непонятна и суха наукообразна психология, запознаването с която навява само скука и непоносима самота.

Съобразно с това навсякъде се стреми да освобождава текста от този ненужен товар, да чупи “черупката”, в която една част от психологията като че ли плътно се е обвила и затворила – самоизолирайки се от живия свят на човека. Дали идеята да се напише една жива и човечна – а това означава философска – психология е поне отчасти постигната ще отсъди читателят, но неговото желание е такова.Той вярва, че именно такава психология е потребна на съвременния млад човек.

Авторът се изправя се пред трудната задача да “преведе” сложните психологически теории на един достъпен език. Същевременно съдържанието на психологията е трябвало да бъде представено в систематизиран, цялостен и единен вид, при това в една кратка и сбита форма. На места тази задача се оказва съвсем непосилна, но всичките му усилия са насочени към изпълнението й.

Разбира се, той се опира се на достиженията на модерната психология от края на XIX и целия XX век. Движи се плътно до най-добрите текстове, създадени през това време.

Оказва се, че истинското и ценното в психологията е съвсем ясно, просто и разбираемо за всеки човек. Останалото, което не може да заинтригува никой, следва да бъде отхвърлено като ненужен баласт.

Затова авторът вижда своята роля като тази на златотърсача, който отсява златните късчета и прашинки от пясъка и скалата. Неговата трудна работа и усилия биват възнаградени щедро от стойността на добитото, а удовлетворението е неописуемо. Надява се голям дял от това удовлетворение да се предаде и съпреживее от читателя. Неговите усилия в заниманията с психология ще се изкупят стократно от изключителната ценност на самопознанието, до което по свой път е достигнал.

Разбира се, учебникът е само една предпоставка за успешно навлизане в психологията. Останалото – личната отдаденост и въвлеченост в проблемите, вдъхновението и ентусиазмът, които можем да намерим в себе си – решава всичко.

Ако ги постигнем, психологията ще стане най-интересното нещо на този свят и любима наука за цял живот...

Няма коментари:

А може би тъкмо ИДЕИ е твоето списание?!