вторник, 3 юни 2014 г.

Акт пореден на абсурдистката нашенска пиеса със заглавие "Есть человека, есть проблема, нет человека - нет проблемы!"


По повод на тъй куриозния отказ на Инспекцията по труда да ми даде възможност да се запозная (по Закона за достъп до информация) с документите около нейното разрешение да бъда уволнен от длъжността учител по философия и гражданско образование в ПГЕЕ-Пловдив, извършено наскоро от прочутата директорка на това училище г-жа Стоянка Анастасова (виж Глупостите на родната администрация не пресекват: нов скандален шедьовър сътвориха този път от Инспекция на труда в Пловдив! където можете да видите и копия на този същия документ) и понеже в отношенията с родните администратори човек трябва да е наясно с техния манталитет, т.е. ако отидеш без надлежно написана "молба" мигновено ще те върнат, ще кажат "Не може!" и пр., затуй тази сутрин ми се налага да напиша следното прошение до директора на ИТ-Пловдив г-н А.Чернаев, който допусна така наивно да поучаства в игричките на толкова неуморната директорка на ПГЕЕ-Пловдив:

До инж. Румяна Михайлова, изпълнителен директор на Главна инспекция по труда
До инж. Атанас Ангелов Чернаев, Директор на Дирекция "Инспекция по труда - Пловдив"
КОПИЕ: До г-н Константин Пенчев, Омбудсман на Република България
ЗА СВЕДЕНИЕ: До Комисията за защита от дискриминация, София

ЗАЯВЛЕНИЕ

от Ангел И.Грънчаров, живущ на адрес...

Уважаема госпожо Изпълнителен Директор,

Изпращам Ви за сведение текста на мое ЗАЯВЛЕНИЕ, което под формата на "Открито писмо" публикувам в блога си и също така изпращам непосредствено до инж. Атанас Ангелов Чернаев, Директор на Дирекция "Инспекция по труда - Пловдив"; правя го, защото ми се ще да Ви информирам за една крайно любопитна история, която се оформи в ръководеното от Вас, г-жо Михайлова, ведомство; по-нататък по тази причина в текста си ще се обръщам само към г-н Чернаев.

Уважаеми господин Омбудсман,

Позволявам си да пратя и Вам копие от този документ, щото, предполагам, вече и Вие като мен изпитвате изследователски интерес да разберете докъде ще доведе онази епична административна сага, с която се наложи да Ви запознавам в течение на последните няколко години; ако пък ведомството Ви все пак би могло да повлияе някак на тези нашенски уникално интересни администратори, способни явно на всякакви бабаитщини, ще Ви бъда безкрайно признателен. Явно сме далеч от онзи момент, в който представителите на българската администрация ще заработят по европейски правила, когато в родната администрация ще се възцарят европейски нрави; аз лично се съмнявам, че такъв прекрасен ден ще настъпи скоро, в обозримото бъдеще.

Драги г-н Чернаев,

Тъй като на 19 май 2014 г. бях уволнен от длъжността учител по философия и гражданско образование в ПГЕЕ-Пловдив и то по съвсем абсурдни, очевидно несъстоятелни и дори изцяло смехотворни "мотиви", съчинени от бляскавата литераторка и директор на същото това училище г-жа Стоянка Анастасова, и то при положение, че съм защитен от закона, бидейки инвалидизиран с 62 % инвалидност, та в тази връзка възникна любопитния въпрос: на какво основание ръководената от Вас Дирекция на Инспекцията по труда даде тъй любезното съгласие да бъда уволнен и по този начин позволи да бъде въвлечена в осъществената от въпросното длъжностно лице наказателна репресия върху моя милост? С оглед да задоволя интереса си по този наистина интригуващ въпрос веднага след уволнението си посетих Вашата канцелария, Вие тогава отсъствахте, но Вашите секретарки ме посъветваха в писмен вид да поискам да бъда запознат с интересуващите ме документи около преписката между Вас и г-жа Анастасова по моя случай, което именно и сторих.


Вчера получих крайно, направо потресаващо интересен отговор от Главна инспекция по труда, подписан от г-н Г.Милчин, главен секретар (виж: Глупостите на родната администрация не пресекват: нов скандален шедьовър сътвориха този път от Инспекция на труда в Пловдив!), с което категорично ми се отказва достъп до информация по крайно несъстоятелен "мотив", именно, доколкото разбрах, че тази информация била нямала "обществен характер" - сякаш моя милост не е част от това наше общество?! Както и да е, мен не ме задоволява пускането на такова едно було на "държавната тайна" върху информация, която пряко ме засяга, а и, подозирам не без основание, че в случая Инспекцията по труда във Ваше лице, давайки толкова любезно съгласие да бъда уволнен от г-жа Анастасова, е позволила да бъде въвлечена в нейната наказателна репресия върху мен, независимо че съм защитено от закона лице и имам съответните права, които за Вас явно не означават нищо. В тази връзка си позволявам да заявя следното:

1.) Протестирам срещу баналната административна игричка, която ми устроихте, за да "оправдаете" и да скриете грешката или произвола, който сте допуснал, давайки съгласие за уволнението ми;

2.) Не си мислете, че съм толкова наивен, че да позволя да ме залъгвате по такъв един баламски начин;

3.) Щом цялата преписка по моя случай е обявена за "строго пазена държавна тайна", не се ли усещате, че по този начин фактически признавате, че основанията Ви да дадете разрешение за уволнението ми са напълно несериозни - щото ако бяха основателни, тогава нямаше да Ви се налага да разигравате тия административни игрички около скриването на информацията за тях от мен;

4.) Настоявам да ми дадете точна и задоволителна информация в писмен вид на какво действително основание все пак така трогателно любезно откликнахте на искането от страна на г-жа Анастасова да бъда непременно уволнен и мигновено го задоволихте;

5.) Държа да Ви уведомя, че въпросната администраторка в продължение на повече от две години си позволи да проведе срещу мен една по същество политически мотивирана и като такава съвсем недопустима административна кампания по моето дискредитиране като личност, като ангажиран гражданин и като преподавател, която най-сетне биде увенчана с моето по същество волунтаристично и изцяло репресивно уволнение; Вие като длъжностно лице, призвано по закон да не допускате в никакъв случай такива субективистки административни рецидиви, не само че си позволихте лукса да се включите в игричките на г-жа Анастасова, но си и позволихте да санкционирате нейната акция, с цялата пълнота на поверената Ви власт, като "законна" и "основателна" - с което поехте голяма отговорност, за което ще Ви бъде потърсена пълната отговорност по съответния законов ред;

6.) Държа да Ви уведомя също, че живеем в правова и демократична държава, член на Европейския съюз, в която правата на човешките същества и на индивидите все нещо означават, сиреч, и в нашата страна е недопустимо да бъдат погазвани по такъв груб, несъвместим с никакъв морал и закон начин;


7.) Уволнението ми стана седмица след като си позволих, в качеството ми на граждански ангажиран блогър и политически анализатор да напиша и да публикувам в блога си едно Открито писмо до Бойко Борисов, по време на управлението на който г-жа Анастасова биде назначена за директор на ПГЕЕ-Пловдив; тя не престава да демонстрира приближеността си до тази същата политическа сила и възможностите си да си прави каквото си поиска, каквото й скимне; подозирам, че главният мотив за уволнението ми е упражнен натиск върху нея от упомената политическа сила; Вие, г-н Чернаев, давате ли си сметка какъв непростим гаф сте сътворил след като по един такъв маниер, характерен за мафията, сте допуснал да бъдете въвлечен и да участвате, бидейки държавен служител, в една такава по същество политическа и недопустимо репресивна акция по моето уволнение и по смазването ми като личност, като професионалист и като ангажиран гражданин?!

8.) Разминаванията и споровете ми с г-жа Анастасова, за които аз редовно съм уведомявал читателите на моя блог, по същество се свеждат до една ценностна и като такава и политическа несъвместимост (политиката по идея не е нищо друго освен "работа за общото благо", моля да не схващате това понятие в неговия елементарен смисъл), тъй като аз съм привърженик на демократичния дебат в управлението на нашата училищна общност, а г-жа Анастасова е привърженичка на авторитарния и командно-административен модел, стил и подход; е, на тази основа ние имахме сериозни разминавания, според нейната концепция аз мигновено бях категоризиран като "народен враг", подлежащ на унищожение - с оглед запазване на катастрофалното статукво; е, тя е упорит човек и администратор, доведе работата до осъществяване на заветната си цел (знаете желязното сталинско правило, на което тя е така вярна: "Есть человека, есть проблема, нет человека - нет проблемы!", няма да Ви превеждам от руски тия думи, щото фамилията Ви ми звучи някак си по руски!), но Вие като длъжностно лице дадохте решаващия принос за постигането на такава една политическа по съществото си репресия; надявам се си давате сметка в каква превъзходна каша се забъркахте - и докъде може да Ви доведе разнищването на един такъв казус от упълномощените за това органи;

9.) Ползвам се от случая да Ви уведомя, че като демократично мислещ човек аз няма да допусна правата ми да бъдат потъпквани по такъв грозен начин и ще се боря докрай, включително, ако се наложи, ще се обърна не само до българските, но и до европейските съдебни органи и институции; бъдете спокоен, няма да дезертирам от гражданския си дълг; тъй че имайте добрината да предотвратите разрастването на скандала докато е време;

10.) С настоящето давам заявката да се срещна с Вас, моля да ме определите ден и час за аудиенция, ще ми се да видя как в лицето ми ще съумеете да дадете някакви обяснения по повод на историята, в която се забъркахте, явно воден от усещането за някакво административно всемогъщество и всевластие; е, имайте много здраве от мен, ще ви кажа и това: не е така, някой Ви е излъгал и страшно сте се подвел щом сте си позволил лукса да мислите в такава една анахронична посока.

Ще очаквам с неимоверно силно любопитство реакцията Ви! Приятно директорстване!

3 юни 2014 г.
Пловдив ПОДПИС: (А.Грънчаров)

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров БЪЛГАРСКАТА ДУША И СЪДБА (с подзаглавие Идеи към нашата философия на живота, историята и съвременността), , 12.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-375-7, 354 стр. Книгата е новаторски опит за по-цялостно представяне и описание на битуващите в нашето съзнание исторически и "народопсихологични" комплекси, които определят и нашите реакции спрямо съвременните реалности на живота ни. Авторът търси смисъла, който се крие в случващото се с нас самите, изхождайки от предпоставката, че ясното съзнание за това какви сме като индивиди и като нация е основа на така необходимата ни промяна към по-добро. А този е залогът за бъдещия ни просперитет.

Няма коментари:

А може би тъкмо ИДЕИ е твоето списание?!