петък, 13 юни 2014 г.

Умилителните игрички на наша скъпа - ах, толкова скъпа! - родна бюрокрацияДнес получих този същия документ - на хартиен носител, по пощата, традиционната. Интересно четиво... :-) "Гарван гарвану око не вади", нали така...

А моя милост вчера, предусещайки такова едно развитие на събитията, предвидливо изпрати следния документ - "там, където трябва":

ЧРЕЗ ИА на ГИТ-Пловдив
Г-н Атанас Чернаев – изп.Директор
ДО ИА на „ГИТ” – СОФИЯ Представляван от гл. секретар
Г-н ГЕОРГИ МИЛЧИН, Бул. Дондуков № 1, ет. 5
ДО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В СОФИЯ

ЖАЛБА

От Ангел Иванов Грънчаров, от гр. Пловдив, ж.к.Тракия, бл. Вх. Ет. Ап., ЕГН: 590328...

Срещу: 1. Отказа на г-н Милчин да предостави на хартиен носител информация;
2. Разрешението за уволнението ми, взето едностранно.

УВАЖАЕМИ Г-ДА ДИРЕКТОРИ,

1.Обжалвам отказа на молбата ми да получа посочените в нея документи на хартиен носител. Отказът е базиран на чл.чл. 2 и 3 от ЗДОИ, които изискват информацията да е „обществена” (а тя е такава, защото касае обществено учебно заведение) и втората причина – съставяне на мнение за дейността на Д ИТ - Пловдив, която издава неоснователно разрешение в мой ущърб, базирайки се на предоставени от ПГЕЕ-Пловдив документи, които аз положително бих могъл да оспоря, ако получа исканите от мен копия на хартиен носител.

2.Несъгласието и на Д ИТ и на ПГЕЕ да се предоставят тези документи е посегателство върху моите права. Искането на разрешение за предоставяне на посочената информация от вносителя (ПГЕЕ) е нарушаване а независимостта на ДИТ и съучастие в извършването на един незаконен акт – моето уволнение. Тъй като отказът ДИТ за предоставяне на желаната от мен информация е оформен като СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ, отбелязвам че ВСЕКИ СЪД РАЗГЛЕЖДА ПРАВАТА И НА ДВЕТЕ СТРАНИ, ПРЕДОСТАВЯЙКИ ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ ДОКУМЕНТИ НА ОТСРЕЩНИТЕ СТРАНИ.

Вярвам, че след моята жалба тези нарушения ще бъдат отстранени.

С УВАЖЕНИЕ:.........
(А.И.Грънчаров)

ЗАБЕЛЕЖКА: Вече получих следния отговор от София:

Получено и заведено с вх. № 0104-14283-12.6.2014 г.

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров СТРАСТИТЕ И БЕСОВЕТЕ БЪЛГАРСКИ (с подзаглавие Кратка психологическа история на съвременна България), изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2008 г., 320 стр. Хронология и феноменология на случилото се след 1989 година, както и вникване във факторите, които определят нашата национална съдба. Книга за нашите лутания по пътищата на свободата, за раждането и пътя на младата българска демокрация, за това какви сме ние, съвременните българи, книга за пропилените ни шансове и за покрусените ни надежди. Но това е една въпреки всичко оптимистична книга, която ни казва, че от нас, гражданите, зависи всичко: ако сме мизерни духом, няма как и да не живеем в бедност. От нашите ценности зависи съществуването, живота ни. Духовната безпътица поражда историческите, пък и сегашните ни нещастия. А растежът на нашите сили - и като индивиди, и като нация - тръгва от освобождаването на съзнанията ни от ония коварни скрупули и дефекти, заради които толкова сме си патили - и за които сме платили тежка цена.

Няма коментари:

А може би тъкмо ИДЕИ е твоето списание?!