петък, 13 юни 2014 г.

По темата за "официалните държавни учебници" плюс кратък разказ за една твърде поучителна история


Emil Jassim написа: Ето как съвсем накратко стои въпросът с учебниците:

От 2002 година издаването на учебници в България е поставено в условията на наложен тежък компромис между конкурентното пазарно начало и командно-административния подход. Наложената формула на ограничение - 3 учебника (явно цифрата звучи някак приемлива по своята природа) – постепенно доведе и до ограничаването на броя на издателствата, 2-3 издателства - като монополисти на учебникарския пазар. Защото едно ограничение води до други ограничения. Но лошото на логическата последователност „налагане на ограничение – предпоставка за монопол“ е, че тя продължава и удря и на ниво качество, а резултатите от PISA като тенденция ясно го показват.

Последното предложение на министър Анелия Клисарова директно апелира за възстановяване на държавния монопол. Въпросите, на които трябва да си отговорим като общество са: искаме ли монопол в образованието и води ли той до качество?

Моето лично мнение е, че монополът храни корупцията и посредствеността. Особено държавният, който се реализира и поддържа чрез административен апарат. А там където управлява администрацията, а не пазара, имаме предпоставки за корупция. И мирис на блато. Това ли ни предлага министър Клисарова – държавен монопол, ниско качество на учебниците и корупция?

Tzvetan Tzvetanski

В тази връзка моя милост реши да сподели следната поучителна история:


В тази връзка искам да кажа нещо, което е сюблимно. Свързано е с темата за "одобрените учебници за ученици", одобряващият е, разбира се, МОН (чиновниците от МОН). Ще споделя нещо интересно от моя опит не просто като учител, но и като автор на учебни помагала по философските предмети, които се преподават в гимназиите. Понеже общо взето учебниците по философия за ученици (както и учебниците по почти всички останали предмети) се пишат от университетски преподаватели, които никога не са преподавали на ученици и по тази причина са трудни за учениците, моя милост още в далечната 1997 година написа и издаде (в изд. ЛИК) свое авторско помагало по психология, носеща заглавието ЖИВОТЪТ НА ДУШАТА. За отбелязване е, че в нова време имаше само един-единствен официален (казионен) учебник по психология, ето, моето помагало разби монопола и даде възможност за избор, даде алтернатива. При това да отбележа и нещо друго: официалният учебник се базираше на "достиженията" на... съветската психология, моят беше според парадигмата на западната психология (в СССР психологията дълго време е била забранена и затова е изостанала страшно много от световните стандарти).

Знаете ли как реагира МОН на предложената от мен алтернатива? И то при положение, че самото тогавашно МОН одобри това мое помагало! Ами ясно е как: МОН одобри помагалото ми, ала инспекторите по места получиха инструкция да го забраняват на учителите, да не позволяват да го ползват в преподавателската си работа, включително се опитаха и лично на мен да ми забранят да преподавам по своето собствено учебно помагало! И ето, повече от 15 години аз водих люта битка да преподавам по свое собствено авторско помагало-алтернатива, в крайна сметка бюрокрацията в образованието стигна дотам, че наскоро аз бях... уволнен, изхвърлен от системата, и то с мотив че съм бил "пълен некадърник", "абсолютно негоден" и т.н.

Тази история все нещо показва. Затова и я приведох, да се знае. Това, че ви занимавам с нещо преживявам, надявам се, няма да доведе до силни сърдечни страдания някои хора с по-чувствителни души?! :-)

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров ЕРОТИКА И СВОБОДА (с подзаглавие Практическа психология на пола, секса и любовта), 8.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-332-0, 168 стр. Една книга, създадена с цел да облекчи разбирането от младите хора на най-значими за живота проблеми, по които сме длъжни да имаме цялата достижима яснота. Всеки трябва да достигне до своята лична истина, без която трудно се живее, без която животът ни се превръща в абсурд. Книгата ЕРОТИКА И СВОБОДА е написана за тия, които живеят с духа на новото, на завърналия се при себе си човешки живот и на свободата.

Няма коментари:

А може би тъкмо ИДЕИ е твоето списание?!