вторник, 8 юли 2014 г.

Ето защо съм такъв "некадърник", "грешник" и "престъпник": обучавах учениците да мислят!
Експерти разбиха на пух и прах българската образователна система, която не подтиква учениците към анализ, а към зубрене

Българските ученици не само учат по остарели учебни програми, които са далеч от съвремието, но и наученото не им помага особено при решаването на проблемите. В учебните програми са предвидени само знания, които отвеждат децата на най-базовите нива за грамотност. Тревожните изводи са от първия по рода си анализ на програмите по природни науки и компетентностите, които се оценяват в рамките на PISA. Подобни оценки за непригодността и неприложимостта на изучавания материал са давани многократно от бизнеса и различни неправителствени организации. Сега те се потвърждават и в доклад, изготвен от български експерти по поръчка на Центъра за оценка на качеството в образованието към МОН.

... В учебните програми по химия, биология и физика се съдържат много излишни факти, които децата трябва да запомнят и дословно възпроизвеждат, вместо да им помагат да достигат самостоятелно до изводи и обобщения, констатират експертите... И още - задължителният материал е на елементарни ниво, което предопределя и слабите резултати на българските деветокласници в PISA. На практика това означава, че знанията в училище позволяват на учениците да се справят с познати и несложни задачи и проблеми, които съответстват на базовите нива на грамотност. Те могат да интерпретират буквално резултатите от научно изследване и да правят изводи от несложни проучвания, но не умеят да мислят и анализират, да изразяват отношение към проблеми, да тълкуват и оценяват.

... Резултатът е, че учениците зазубрят дословно наученото, но не мислят и анализират, още по-малко да изразяват отношение или да оценяват даден проблем.

... Промяна на учебните програми по всички предмети и осъвременяване на образователните стандарти в съответствие с най-новите международни тенденции е една от най-сериозните препоръки в доклада. Образователните стандарти трябва също да се модернизират. В уроците трябва да се включат повече експерименти, а учителите по съответните предмети да повишат квалификацията си и да използват модерни методи на преподаване. В часовете да се решават повече задачи, свързани с извличане на информация от различни източници, както и такива, които провокират мислене и анализиране. Приемането на нови учебни програми обаче е свързано с влизането в сила на нов закон за училищното образование. Проект на закон се подготвя от години, но гласуването му непрекъснато се отлага.

Търсете по книжарниците книгата на философа Ангел Грънчаров ЕРОТИКА И СВОБОДА (с подзаглавие Практическа психология на пола, секса и любовта), 8.00 лв., изд. ИЗТОК-ЗАПАД, 2007 г., разм. 20/14 см., мека подвързия, ISBN 978-954-321-332-0, 168 стр. Една книга, създадена с цел да облекчи разбирането от младите хора на най-значими за живота проблеми, по които сме длъжни да имаме цялата достижима яснота. Всеки трябва да достигне до своята лична истина, без която трудно се живее, без която животът ни се превръща в абсурд. Книгата ЕРОТИКА И СВОБОДА е написана за тия, които живеят с духа на новото, на завърналия се при себе си човешки живот и на свободата.

Няма коментари:

А може би тъкмо ИДЕИ е твоето списание?!