събота, 24 април 2010 г.

ОБЕКТИВИЗЪМ от Франсоа Трембле

Въведение

Този курс е достъпно, предизвикателно и стриктно въведение във философията на разума. Ще из-следваме въпроси, свързани с разума (с два пространни примера), етиката (с ударение върху в отно-шенията с другите), и политиката.

Ще бъдат обсъдени в частност и някои проблеми пред начинаещите в обективизма, като:

• Как работи разумът? Кои са някои от рационалните принципи, които можете да използвате във всекидневието си?
• Съществува ли Бог?
• Как да оценяваме едно действие в неговия контекст?
• Защо любезното отношение към другите е рационално?
• Защо икономическата свобода помага на прогреса на обществото?
• И още…

В този курс няма излишни думи или исторически отклонения: всеки урок съдържа само прости обяснения и многобройни примери, които да ви помогнат да разберете същността му.

УРОК 1: КАКВО Е ОБЕКТИВИЗЪМ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА РАЗУМ

УРОК 2: РАЗУМЪТ, ПРИЛОЖЕН КЪМ АСТРОЛОГИЯТА

УРОК 3: РАЗУМЪТ, ПРИЛОЖЕН КЪМ ИДЕЯТА ЗА БОГА

УРОК 4: РАЦИОНАЛНАТА ЕТИКА

УРОК 5: ЖИВОТ В ОБЩЕСТВО

УРОК 6: ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРАВА И ДЪРЖАВАТА

УРОК 7: ТРИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИМЕРА

УРОК 8: ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ОБЕКТИВИЗМА

Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост!

(Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2010 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg)

ВИЖ >>> кн. II на сп. ИДЕИ

Няма коментари:

А може би тъкмо ИДЕИ е твоето списание?!